31/05/2014

Bolje izobražene medicinske sestre, nižja smrtnost pacientov

Slovenija je od decembra 2013 v dveletnem prehodnem obdobju, ko je treba sprejeti odločitev o nadaljnjem izobraževanju na področju zdravstvene nege in prenehati z nostalgičnim pogledom na izobraževanje kadrov v zdravstveni negi, kot je bilo zastavljeno v prejšnji državi. Vse države v EU in razvitem svetu so v zadnjih tridesetih letih prehodile pot številnih reform izobraževanja poklicev v zdravstvu s ciljem zagotavljanja kakovostne, varne in učinkovite zdravstvene obravnave. Ne nazadnje sta razvitost in učinkovitost zdravstvenega sistema močno povezana s stopnjo izobrazbe, znanjem, sposobnostmi in številom profilov, ki izvajajo zdravstveno obravnavo, zato se ti podatki spremljajo na mednarodni ravni, največ preko analiz OECD.

Več ...