16/06/2014

Sprejeta evropska definicija »Znanosti o izboljševanju zdravstvene prakse – Healthcare Improvement Science (HIS)«


Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ) je 9. do 11. junija 2014 gostila tridnevni delovni sestanek projektnih partnerjev mednarodnega raziskovalno-razvojnega projekta »Improvement Science Training for European Healthcare Workers« (ISTEW). V projekt, ki poteka s financiranja EU Erasmus Lifelong Learning Programme od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2015, je vključenih 7 partnerjev iz šestih evropskih držav (Velika Britanija, Poljska, Italija, Romunija, Španija in Slovenija). Namen seminarja, ki je potekal v Hotelu Astoria na Bledu, je bil pregled in poročanje partnerjev o dosedanjem delu na projektu v obdobju prvih 9 mesecev izvedbe skozi posamezne delovne pakete (projekt vključuje skupaj 12 delovnih paketov) ter dogovor med partnerji za prihodnje aktivnosti znotraj posameznih paketov.
Pomembnejši dosežek sestanka je bil dosežen v okviru tretjega delovnega paketa, katerega vodja je FZJ in je namenjen opredelitvi jasne definicije Znanosti o izboljševanju zdravstvene prakse – Healthcare Improvement Science. Po prvi (9. 12. 2013 - 7. 1. 2014) in drugi (4. 4. – 2. 5. 2014) iteraciji Delfi anketne raziskave ter fokusni skupini (10. 6. 2014) ekspertov na projektu, je bila sprejeta končna evropska definicija Znanosti o izboljševanju zdravstvene prakse – Healthcare Improvement Science, ki se glasi:
»Healthcare improvement science is the generation of knowledge to cultivate change and deliver person-centred care that is safe, effective, efficient, equitable and timely. It improves patient outcomes, health system performance and population health«.
V okviru četrtega delovnega paketa je bilo pregledano prvo vmesno poročilo o sistematičnem pregledu objav na področju izboljševanja zdravstvene prakse v Veliki Britaniji, Italiji, Romuniji in Sloveniji ter preko praktične delavnice »workshop cafe« zbrane zamisli in sprejeti dogovori za nadaljnjo narativno analizo. Pri delovnih paketih WP5 (pregled kompetenc HIS), WP6 (pregled izobraževalnih programov HIS), WP7 (analiza vrzeli za razvoj novih izobraževalnih programov HIS) in WP10 (evalvacija učinkov izobraževalnih programov HIS) so vodje predstavili dosedanje delo in predloge merskih instrumentov za zbiranje podatkov. Narejen je bil pomemben korak naprej pri usklajevanju navedenih paketov, določitvi ciljev in opredelitvi metodologije ter spremenljivk merskih instrumentov za zbiranje podatkov. V okviru enajstega in dvanajstega delovnega paketa, ki sta namenjena uporabi in diseminaciji rezultatov projekta, je potekala praktična delavnica, skozi katero je vsak udeleženec projektnega sestanka imel možnost izraziti svoje mnenje o dosedanjih vidikih dela na projektu ter pričakovanja za prihodnje delo in skupno sodelovanje s partnerji. ISTEW projektno skupino bodo tako v prihodnje povezovala prizadevanja po priznanju opravljenega dela partnerjev, uporabi portala Basecamp na pregleden način, okrepitvi in razumevanju timske identitete, sprejetju različnih pristopov k realizaciji nalog ter posredovanju navodil glede načina posredovanja povratne informacije partnerju.

Udeleženci ISTEW projektnega sestanka na Bledu so bili:
- University of the West of Scotland, Velika Britanija: prof. Kevin Rooney, dr. Rhoda MacRae, ga. Barbara O'Donnell;
- Coventry University, Velika Britanija: dr. Alan Taylor, dr. Katrina Ritters;
- University of Economics and Innovation, Lublin, Poljska: g. Jacek Lis, dr. Magdalena Głowacka;
- University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa”, Romunija: dr. Traian Mihaescu, dr. Radu Crisan;
- University of Alicante, Španija: dr. Manuel Lillo Crespo, ga. Maria José Cabañero Martínez, ga. Miriam Sánchez San Segundo;
- Sapienza University of Rome, Italija: dr. Julita Sansoni, dr. Elisabetta Corvo, ga. Anna Rita Marucci;
- Visoka šola za zdravstveno nego, Slovenija: dr. Brigita Skela Savič, dr. Joca Zurc, dr. Simona Hvalič Touzery, mag. Katja Skinder Savić, ga. Sanela Pivač, ga. Sedina Kalender Smajlović, ga. Marta Smodiš, mag. Saša Mlakar;
- evalvator projekta ISTEW: dr. Andy Carson-Stevens, Cardiff University, Velika Britanija.

Delovni sestanek se je zaključil v sredo, 11. 6. 2016, z mednarodnim dnevom, kateremu so se ob udeležencih ISTEW projekta pridružili še drugi gosti in gostujoči profesorji iz Evrope in ZDA, udeleženci 7. mednarodne konference FZJ.


Fotografije dogodka

 

Povezava na uradno spletno stran projekta ISTEW:
http://uws.ac.uk/improvementscience/

Povezava na opis metodologije projekta ISTEW:
http://www.fzab.si/uploads/file/ISTEW_predstavitev%20projekta%20za%20spletno%20stran_dopolnjeno.pdf