17/07/2014

Novosti v knjižnici FZJ v obdobju april - junij 2014

 

Zdravstvena nega

7th International Scientific Conference Knowledge, Values, Beliefs and Evidence in Developing Quality Health Care: the Place and the Role of Nursing, 12th - 13th June 2014, Bled, Slovenia [Elektronski vir] = 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12. - 13. junij 2014, Bled, Slovenija / [editors, urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - El. zbornik. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2014. [COBISS.SI-ID 78433025]

Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo / 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014 ; [urednik Bojana Filej]. - Maribor : Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014. [COBISS.SI-ID 273962240]

Health visiting : a rediscovery / edited by Karen A. Luker, Jean Orr, Gretl A. McHugh. - 3rd ed. – Chichester : Wiley-Blackwell, 2012. [COBISS.SI-ID 10884765]

A textbook of community nursing / edited by Sue Chilton ... [et al.]. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 10885021]

Health visiting : towards community health nursing / edited by Karen Luker [and] Jean Orr. - 2nd ed. - Oxford [etc.] : Blackwell Scientific Publications, 1993. [COBISS.SI-ID 10884509]

Javno zdravstvo

NAIDOO, Jennie. Foundations for health promotion. - 3rd ed., reprinted. - Edinburgh [etc.] : Baillière Tindall/Elsevier, 2012, cop. 2009. [COBISS.SI-ID 4534379]

Anesteziologija

Z znanjem in sodelovanjem rešujemo življenja : [zbornik predavanj z recenzijo] / Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, 2. simpozij z mednarodno udeležbo, Rogaška Slatina, 4. do 6. april 2014 ; [uredniki Cvetka Gregorc ... et al.]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, 2014. [COBISS.SI-ID 273012480] 

Sterilizacija. Dezinfekcija

Varnost ni naključje : zbornik predavanj, Zreče, 20. in 21. marec 2014 / [zbrali in uredili Andreja Žagar, Irena Istenič]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji, 2014. [COBISS.SI-ID 272774656] 

Diagnostika z instrumenti. Endoskopija

Skrb za varnost in dobro počutje pacientov v endoskopiji : zbornik predavanj XXIII. strokovnega seminarja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji / [urednica Tatjana Gjergek]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji, 2014. [COBISS.SI-ID 273763072] 

Patologija urogenitalnega trakta. Težave s sečili in spolnimi (genitalnimi) organi. Urologija

Peritonealna dializa : priročnik za klinično prakso / [uredniki Aase Riemann, María Cruz Casal]. - Lucerne : Evropsko združenje medicinskih sester za dializo in transplantacijo = European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association, [2014] (Madrid : Tomás Hermanos). [COBISS.SI-ID 1536386756]