31/07/2014

Dva študenta Fakultete za zdravstvo Jesenice odhajata na mednarodno izmenjavo na Norveško

Karmen Kutin, študentka 3. letnika, in Jan Novak, študent 2. letnika Fakultete za zdravstvo Jesenice, odhajata na 3-mesečno mednarodno izmenjavo z namenom opravljanja klinične prakse. Karmen in Jan bosta na izmenjavi od 8. avgusta do 11. novembra 2014 na partnerski visokošolski inštituciji Oslo and Akershus University College of Applied Sciences – HiOA, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing. Z navedeno visokošolsko inštitucijo Fakulteta za zdravstvo Jesenice tesno sodeluje že od leta 2009 tako na področju individualnih izmenjav študentov in učiteljev kot tudi pri izvedbi skupnih razvojnih projektov, podiplomskih izobraževanj (Erasmus intenzivni program »Works in Progress«) in strateških partnerstev (konzorcij IRIS). Študenta bosta na izmenjavi opravljala klinično prakso na področju zdravstvene nege patronažnega varstva in zdravstvene nege mentalnega zdravja. Klinična praksa bo potekala v učnih bazah, ki jih vodi Oslo Municipality Health Services. Navedena izmenjava naših študentov na HiOA bo že tretja po vrsti. Prva izmenjava je bila izvedena v študijskem letu 2009/2010 (2 študentki) in druga v študijskem letu 2011/2012 (3 študenti). Tako kot predhodne izmenjave sta tudi Karmen in Jan za študij v Oslu pridobila štipendijo Slovenskega štipendijskega sklada SI04 št. 24-2014-602 (št. zadeve NFM-NFM/22/14) v okviru akcije Projekti mobilnosti v visokem šolstvu, ki jo izvaja Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.