15/09/2014

Lista evidentiranih kandidatov za volitve Dekana Fakultete za zdravstvo Jesenice

Na podlagi 13. in 14. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice (v nadaljevanju: FZJ), (Uradni list RS, št. 48/14), poglavja B. Pravilnika o volitvah organov FZJ in 4. člena Sklepa o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev Dekana FZJ z dne 9. 7. 2014, volilna komisija v sestavi predsednice mag. Barbare Habe Sintič in članic mag. Saše Mlakar in mag. Katje Skinder Savić, objavlja

 
LISTO
EVIDENTIRANIH KANDIDATOV ZA VOLITVE DEKANA
FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE 
 
 
 
Evidentirani kandidati po abecednem vrstnem redu priimkov so:
 
1. izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
 
 
Predlagateljici sta Katedra za zdravstveno nego in Katedra za družbene vede.
 
mag. Barbara Habe Sintič
Predsednica volilne komisije