18/09/2014

Prva podelitev priznanj za »Naj mentorja«

 

   

Projekt z naslovom »Kontinuiran razvoj sistema kakovosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) za doseganje mednarodne odličnosti visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva.« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

 

Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ) je izvedla 8. šolo za klinične mentorje - Klinično usposabljanje skozi EU direktivo in mednarodne standarde ter izkušnje v Sloveniji: količina in kakovost kliničnega usposabljanja.

S strani študentov FZJ so bili imenovani najboljši mentorji, t. i. »Naj mentorji«. Z inovativnim pristopom, ki ga izvajamo na FZJ želimo prepoznati mentorje, ki po mnenju študentov izvajajo kakovostno mentorstvo glede na področja vrednotenja mentorskega dela.

Dobitniki priznanja za Naj mentorja FZJ v študijskem letu 2013/14 so:

  • Vida Oražem , dipl. m. s., Negovalna bolnišnica, Univerzitetni klinični center Ljubljana
  • Barbara Ažbe, dipl. m. s., Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
  • Manca Pogačnik, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Jesenice
  • Aljoša Lapanja, dipl. zn., Psihiatrična klinika Ljubljana


Iskrene čestitke!