28/12/2009

Članek v Medicini danes: Zdravstvena nega kot odziv na potrebe bolnika

V prilogi Financ, Medicina danes, je bil 16. 12. 2009 objavljen prispevek doc. dr. Brigite Skela Savič, dekanje Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, z naslovom "Zdravstvena nega kot odziv na potrebe bolnika v sodobni družbi". S tovrstnimi aktivnostmi Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice pomembno prispeva k predstavitvi pomena zdravstvene nege v zdravstvenem sistemu v Sloveniji.  Več si lahko preberete v priloženem prispevku.

Medicina danes: Zdravstvena nega kot odziv na potrebe bolnika.pdf