15/01/2010

Predstavitev novega učbenika Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege

V A B I L O


Spoštovani,

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice odgovarja na potrebe zdravstvene dejavnosti danes in jutri
ter premika meje in standarde raziskovanja in razvoja v zdravstveni negi.

Zato vas z veseljem vabimo na predstavitev učbenika z naslovom
»Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege – izbrana poglavja«,
ki je namenjen študentom študijskega programa prve stopnje in je rezultat kakovostnega partnerskega sodelovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev šole v sodelovanju s strokovnjaki iz kliničnega okolja.
Gre za prvi tovrstni učbenik v slovenskem prostoru, kjer se povezujeta teorija in praksa zdravstvene nege.

Učbenik in njegove avtorje vam bomo predstavili
v torek, 26. 01. 2010 ob 15.30 uri, v predavalnici 3 na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.


Uvodni nagovori

doc. dr. Brigita Skela Savič
dekanja Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice

Darinka Klemenc
predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije


Kulturni program

Predstavitev učbenika skozi oči strokovne recenzije

Petra Kersnič
Teoretične osnove zdravstvene nege – izbrana poglavja

mag. Vesna Čuk
Praktične osnove zdravstvene nege – izbrana poglavja

Predstavitev avtorjev učbenika in sponzorjev

dr. Bojana Filej, mag. Boris Miha Kaučič

Razvojna vizija Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice

doc. dr. Brigita Skela Savič


Družabno druženje


Vljudno vabljeni,

doc. dr. Brigita Skela Savič
D E K A N J A
R. S. V. P. do 22. 01. 2010
gospa Suzana Aupič
Tel.: +386 (0)4 5869 360
E-pošta: dekanat@vszn-je.si


Naslovnica učbenika Teoretične in  praktične osnove zdravstvene nege - izbrana poglavja
Kazalo učbenika Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege - izbrana poglavja