07/10/2014

Lista kandidatov za člane Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Jesenice

 Na podlagi 49. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 18. 6. 2014, 53. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 8. 7. 2014 in 5. člena Sklepa o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev člana Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 17. 9. 2014 volilna komisija v sestavi predsednice Simone Jeglič, članice mag. Saše Mlakar in članice mag. Katje Skinder Savić objavlja

 

LISTA
KANDIDATOV, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA IZVOLITEV 
ZA ČLANA UPRAVNEGA ODBORA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE


Predlagani kandidati za člane Upravnega odbora FZJ, ki so pravočasno oddali popolne predloge in izpolnjujejo pogoje za izvolitev za člane Upravnega odbora FZJ, po področjih in po abecednem vrstnem redu priimkov, so: 

a. Visokošolska dejavnost
 
1. doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
2. Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, pred.

 
b. Področja drugih dejavnosti (upravna dejavnost)
 
1. mag. Barbara Habe Sintič
  
                                              Simona Jegl
Predsednica volilne komisije