10/10/2014

Lista kandidatov za volitve Dekana Fakultete za zdravstvo Jesenice

 Na podlagi 13. in 14. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice (v nadaljevanju: FZJ), (Uradni list RS, št. 48/14), poglavja B. Pravilnika o volitvah organov FZJ in 4. člena Sklepa o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev Dekana FZJ z dne 9. 7. 2014, volilna komisija v sestavi predsednice mag. Barbare Habe Sintič in članic mag. Saše Mlakar in mag. Katje Skinder Savić, objavlja

  
LISTO KANDIDATOV ZA VOLITVE DEKANA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE 
 
  
Kandidatka za dekanjo je:
 
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
 
 
mag. Barbara Habe Sintič
Predsednica volilne komisije
 
 
Jesenice, dne 10. 10. 2014