16/10/2014

Lista kandidatov za člane Senata Fakultete za zdravstvo Jesenice

 Na podlagi 26. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice (Uradni list RS, št. 48/14), 34. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 8. 7. 2014 in 5. člena Sklepa o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev člana Senata Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 29. 9. 2014 volilna komisija v sestavi predsednice Simone Jeglič, članice mag. Saše Mlakar in članice mag. Katje Skinder Savić objavlja


 
LISTA
KANDIDATOV, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA IZVOLITEV 
ZA ČLANE SENATA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE


 

Predlagani kandidati za člane Senata FZJ, ki so pravočasno oddali popolne kandidature in izpolnjujejo pogoje za izvolitev za člane Senata FZJ, so: 

Katedra za zdravstveno nego:

1. mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred. (predlagatelj Katedra za zdravstveno nego)

Katedra za družbene vede:

1. doc. dr. Joca Zurc (predlagatelj Katedra za družbene vede) 
                                                              
Simona Jeglič
Predsednica volilne komisije