28/10/2014

Nagrade in priznanja Angele Boškin, priznanje FZJ in pohvale FZJ za študijsko leto 2013/2014

Fakulteta za zdravstvo Jesenice je v petek, 24. oktobra 2014, ob podelitvi diplom, podelila tudi nagrade, pohvale in priznanja. 

Letos smo podelili najprestižnejšo nagrado za študente, nagrado Angele Boškin, na študijskem programu prve in druge stopnje Zdravstvena nega. Dobitnik na prvi stopnji je Martin Sever, za diplomsko delo z naslovom: Odnos študentov zdravstvene nege do specializacij v zdravstveni negi; mentor diplomskega dela je mag. Branko Bregar, viš. pred. Dobitnica nagrade Angele Boškin na drugi stopnji Zdravstvena nega je Romana Petkovšek Gregorin, za magistrsko delo z naslovom: Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi; mentorica magistrskega dela je izr. prof. dr. Brigita Skela Savič.Martin Sever

Romana Petkovšek Gregorin

S priznanjem Angele Boškin za študente nagradimo najboljšega študenta na študijskem programu prve in druge stopnje Zdravstvena nega. Letos ga je za najvišjo skupno povprečno oceno vseh opravljenih izpitov vseh treh letnikov študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega prejela izredna študentka Jožefa Gregorin. Žal se slavnostne podelitve ni mogla udeležiti. Na študijskem programu druge stopnje, v študijskem letu 2013/2014 ni bilo študenta, ki bi izpolnjeval pogoj, da ima skupno povprečno oceno vseh opravljenih izpitov obeh letnikov najmanj 9,0.

Priznanje Angele Boškin za visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce je prejela dr. Saša Kadivec, viš. pred., ki je v Kliniki Golnik odgovorna oseba za področje kliničnega usposabljanja študentov FZJ. Kot pomočnica direktorja zelo odgovorno pristopa k organiziranju kliničnega usposabljanja, daje pobude in predloge izboljšav. Njen prispevek k odličnemu sodelovanju med FZJ in Kliniko Golnik je izjemno velik, saj ustvarja most med teorijo in prakso.

 

dr. Saša Kadivec, viš. pred.

Priznanje Fakultete za zdravstvo Jesenice je bilo letos podeljeno Onkološkemu inštitutu Ljubljana, za ves dosedanji doprinos pri razvoju Fakultete za zdravstvo Jesenice.

Pomočnica strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege Katarina Lokar, prof. zdr. vzg.

Pohvalo Fakultete za zdravstvo Jesenice na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega sta prejeli redna študentka Snežana Radić, za najvišjo doseženo povprečno oceno v 1. letniku in redna študentka Petra Milčinovič, za najvišjo doseženo povprečno oceno v 2. letniku. Slavnostne podelitve se žal ni mogla udeležiti. V 3. letniku ni bilo kandidata s povprečno oceno 8,5.

Snežana Radić

 Pohvalo Fakultete za zdravstvo Jesenice na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega je prejela izredna študentka Jana Fajfar za najvišjo doseženo povprečno oceno v 2. letniku. V 1. letniku ni bilo kandidata s povprečno oceno 9,0.  

Jana Fajfar

Iskrene čestitke vsem nagrajencem!

FOTO GALERIJA S PODELITVE DIPLOM

 


izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja