07/11/2014

Volitve dekana FZJ

Spoštovani,

na podlagi 14. in 15. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice (FZJ) in sklepa o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev Dekana Fakultete za zdravstvo Jesenice (FZJ) vas obveščamo, da bodo volitve Dekana FZJ potekale v torek, 11. 11. 2014 od 15:00 do 16:45 ure, v sestavi članov volilne komisije, mag. Barbare Habe Sintič, predsednice, mag. Saše Mlakar, članice in Marte Smodiš, članice.
Za izvedbo volitev oziroma tajnega glasovanja bodo zagotovljeni prostori na FZJ in volilni imenik članov Akademskega zbora FZJ z volilno pravico. Po seji Akademskega zbora bo dosedanja dekanja izr. prof. dr. Brigita Skela Savič sklicala sejo Senata FZJ, na kateri bodo člani Senata izvolili in imenovali novega dekana visokošolskega zavoda.

izr. prof. dr. Brigita Skela savič
Dekanja

Program dela kandidatke za dekana FZJ