12/11/2014

Poročilo o izidu volitev dekana Fakultete za zdravstvo Jesenice

Volitve Dekana Fakultete za zdravstvo Jesenice so potekale dne 11. 11. 2014 na Fakulteti za zdravstvo Jesenice (v nadaljevanju: FZJ), v sklopu seje Senata FZJ, v sestavi članov volilne komisije predsednice mag. Barbare Habe Sintič, članice mag. Saše Mlakar in članice Marte Smodiš.

Člani Akademskega zbora (v nadaljevanju AZ) FZJ so glasovali o predlagani kandidatki za dekana FZJ. Glasovalo je 17 članov AZ, od vpisanih 23 članov AZ FZJ v volilni imenik. Po zaprtju volišča je volilna komisija ugotovila izid glasovanja:
volilna komisija je ugotovila, da je bila na seji prisotna večina članov AZ.

Volilna komisija je ugotovila, da je 17 navzočih članov AZ, glasovalo za izr. prof. dr. Brigito Skela Savič.

Dosedanja dekanja je sklicala sejo Senata, na kateri je Senat izvolil novega dekana visokošolskega zavoda.
Glasovalo je 7 članov Senata FZJ od vpisanih 9 članov Senata FZJ v volilni imenik. Po zaprtju volišča je volilna komisija ugotovila izid glasovanja:
volilna komisija je ugotovila, da je bila na seji prisotna večina članov Senata.

Volilna komisija je ugotovila, da je 7 navzočih članov Senata, glasovalo za izr. prof. dr. Brigito Skela Savič in jo izvolilo za dekanjo FZJ.

Novoizvoljena dekanja izr. prof. dr. Brigita Skela Savič nastopi funkcijo dekanje z dnem prenehanja funkcije prejšnjega dekana.


mag. Barbara Habe Sintič
Predsednica volilne komisije