28/11/2014

Strokovno srečanje z izr. prof. dr. Alice Kiger o razvoju in akreditaciji mednarodnega doktorskega študija

V tednu od 1. do 5. decembra na FZJ gostimo dr. Alice Kiger, dolgoletno predavateljico na University of Aberdeen, na Škotskem ter večletno predavateljico na magistrskem programu na FZJ. V okviru svojega obiska bo s strani FZJ prejela priznanje Angele Boškin za izjemen prispevek k razvoju Fakultete za zdravstvo Jesenice na področju razvoja magistrskega študija Zdravstvena nega, za odlično pedagoško delo in vse spodbude ter pomoč pri uresničevanju strateških razvojnih načrtov fakultete.

Dr. Kiger bo aktivno sodelovala na 6. šoli raziskovanja z mednarodno udeležbo. Zelo pomemben del njenega obiska pa je tudi sestanek 4. 12. 2014 z vodstvom in visokošolskimi učitelji FZJ, katerega osrednja tema bo razvoj in akreditacija kakovostnega mednarodnega doktorskega študija s področja zdravstvenih ved, v luči trenutne nacionalne zakonodaje, potreb in razmer na področju izobraževanja. Srečanje bo potekalo v okviru projekta Kontinuiran razvoj sistema kakovosti FZJ za mednarodno odličnost visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva.

   

Projekt z naslovom »Kontinuiran razvoj sistema kakovosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) za doseganje mednarodne odličnosti visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva.« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«