03/12/2014

Sporočilo za javnost; Novi razvojni koraki stroke zdravstvene nege

3. december 2014
Sporočilo za javnost

Novi razvojni koraki stroke zdravstvene nege

Fakulteta za zdravsto Jesenice je na včerajšnji inavguracijski slovesnosti, 2. decembra v dvorani Kolpern na Jesenicah, najavila razvojne korake na področju zdravstvene nege v obliki novih študijskih programov. Podporo in potrebo po razvoju so izrazili tako ustanovitelj, občina Jesenice, kot tudi predstavniki učnih baz, s katerimi je fakulteta razvila napreden model kliničnega mentorstva.

»Magistrski študij zdravstvene nege smo prepoznali kot okno v zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi v Sloveniji, zato smo na tej ravni tudi zasnovali izvedbo študijskega programa in tako kompetence magistra zdravstvene nege postavili na mednarodno primerljivo raven,« je poudarila dekanja izr. prof. dr. Brigita Skela Savič. Ambicije segajo tudi na področje doktorskega študija, vendar se fakulteta zaveda pomanjkanja kritične mase visokošolskih učiteljev za to raven: »Zato spodbujamo skupne domače ali mednarodne projekte povezovanja na tem področju.«
 

Priznanje Angele Boškin za dr. Alice Kiger

Prizanje razvoju slovenske stroke zdravstvene nege je na dogodku podala dr. Alice Kiger, ki v mednarodnem merilu šteje med pionirke uveljavljanja zdravstvene nege kot znanstvene discipline. V svojem predavanju je predstavila mednarodne trende razvoja zdravstvene nege, med katerimi je nadaljnje uveljavljanje zdravstvene nege kot avtonomne stroke. Za njen prispevek k razvoju fakultete je dr. Alice Kiger prejela priznanje Angele Boškin.

V prihodnosti dvig izobrazbe in kakovosti zdravstvene nege

Na razkorak med ugotovitvami raziskav, besedami in dejanji je na okrogli mizi opozorila Katarina Lokar, pomočnica strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege, Onkološki inštitut Ljubljana. Poklic zdravstvene nege šteje za poklic prihodnosti, raziskave potrjujejo visok vpliv na znižanje stopnje umrljivosti pacientov z višanjem izobrabe medicinskih sester, obenem pa je Slovenija na repu držav OECD po številu diplomiranih medicinskih sester.

Da je za to potrebna sprememba kulture in prilaganje na vstop medicinskih sester z magistrsko in doktorsko izobrazbo, je izpostavil dr. Janez Poklukar, direktor Splošne bolnišnice Jesenice. Darinka Klemenc, predsednica, Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pa je opozorila na še vedno prešibek vpliv stroke zdravstvene nege pri uveljavljanju standardov, ki bodo imeli za posledico višjo kakovost zdravstvene obravnave za paciente in večjo učinkovitost zdravstva. »Veliko škodo stroki neposredno povzroča tudi Zakon o upravljanjiu javnih financ, ZUJF, ki je preprečil vlaganje v izobraževanje za pridobitev izobrazbe zaposlenih s strani delodajalca.«

Podporo in potrebo po razvoju poklica zdravstvene nege in programov na tem področju so izrazili tako ustanovitelj, občina Jesenice, kot tudi predstavniki učnih baz, s katerimi je fakulteta razvila napreden model kliničnega mentorstva.
Ob inavguraciji je bil pripravljen video posnetek o FZJ in izdan zbornik 7 let rasti, ki osvetljuje nastanek in razvoj šole ter njeno pionirsko vlogo pri spodbujanju dinamičnega razvoja zdravstvene nege na najboljših mednarodnih praks in standardov.

Več informacij: Alenka Rožnik Kirar, dekanat@fzj.si, T: +386 4 5869 360

 

FOTO GALERIJA