18/12/2014

FZJ sodeluje v dveh novih raziskovalnih in razvojnih projektih

FZJ sodeluje kot partnerica na dveh projektih, ki sta bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov Programa NFM 2009 – 2014 in programa Finančnega mehanizma EGP 2009 – 2014. Prijavitelj prvega projekta, katerega akronim je »Uživajmo v zdravju«, je Zavod RS za šolstvo. Prijavitelj drugega projekta z naslovom »Anima Sana« je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Z aktivnostmi na projektih https://www.fzab.si/si/mainmenu/raziskovanje-in-razvoj/raziskovalni-in-razvojni-projekti-v-rs/drugi-raziskovalni-in-razvojni-projekti/ bomo pričeli v letu 2015.