24/12/2014

Novosti knjižnice FZJ v obdobju oktober - december 2014

Vzgoja, šolstvo, izobraževanje, pouk

FAKULTETA za zdravstvo (Jesenice). 7 let rasti : zbornik ob inavguraciji Fakultete za zdravstvo Jesenice / [avtorici besedila o fakulteti Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery ; uredništvo Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery ; fotografije Andrej Križ, arhiv FZJ]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2014 . [COBISS.SI-ID 80234497]

MIKULEC, Borut. Kvalifikacijska struktura na področju zdravstva in farmacije / [avtorji besedila Borut Mikulec, Valentina Prevolnik Rupel, Irena Pušnik]. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2014. [COBISS.SI-ID 274702848]

Raziskovanje

ŠOLA raziskovanja z mednarodno udeležbo (6 ; 2014 ; Jesenice). Pomen raziskovanja za razvoj stroke: zdravstvena nega kot znanstvena disciplina = [Importance of research for the development of the profession: nursing as a scientific discipline] : gradivo za udeležence : lecture material / 6. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo, 3 december 2014, v prostorih Fakultete za zdravstvo Jesenice ; [urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2014. [COBISS.SI-ID 1024103470]

KUMAR, Ranjit.  Research methodology : a step-by-step guide for beginners / Ranjit Kumar. - 4th ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 1536360900]

USING evidence to guide nursing practice / [editors] Mary Courtney, Helen McCutcheon. - 2nd ed. - Sydney [etc.] : Elsevier, cop. 2010. - XIII, 174 str. : graf. prikazi ; 25 cm. [COBISS.SI-ID 1024095534]

Javno zdravstvo

FAKULTETA za zdravstvo (Jesenice). Katedra za temeljne vede. Simpozij (5 ; 2014 ; Jesenice). Kronične bolezni sodobne družbe [Elektronski vir] : od zgodnjega odkrivanja do paliativne oskrbe : zbornik prispevkov z recenzijo / 5. simpozij Katedre za temeljne vede, 14. oktober 2014, Jesenice ; [urednice Irena Grmek Košnik, Simona Hvalič Touzery, Brigita Skela Savič]. - El. knjiga. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2014. [COBISS.SI-ID 79520001]

Javna in poklicna organizacija zdravja

STARC, Andrej. Profesionalizacija zdravstvene nege za kakovostne zdravstvene storitve : monografija / Andrej Starc. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2014. [COBISS.SI-ID 274391040]

Geriatrija

ZBORNICA zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih. Strokovno srečanje (34 ; 2014 ; Ljubljana). Nujna stanja pri starostniku : zbornik predavanj / Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 34. strokovno srečanje, Ljubljana, 16. oktober 2014 ; [urednica Gabrijela Valenčič]. - Ljubljana : Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 2014. [COBISS.SI-ID 275702016]

Onkologija

ZBORNICA zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji. Strokovni seminar (41 ; 2014 ; Ljubljana). Z dokazi v prakso - obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi / Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji, 41. strokovni seminar, Ljubljana, 3. oktober 2014 ; [urednica Andreja Krajnc]. - Ljubljana : Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2014. [COBISS.SI-ID 275588096]

Bolezni srca in ožilja

ZDRUŽENJE kardiologov Slovenije. Redno letno znanstveno-strokovno srečanje z mednarodno udeležbo (2013 ; Portorož). Sodobna kardiologija 2013 : program in zbornik prispevkov / Redno letno znanstveno-strokovno srečanje Združenja kardiologov Slovenije z mednarodno udeležbo = Annual Scientific-Professional Meeting of The Slovenian Society of Cardiology with International Participation, [Portorož, Slovenija, 09.-11. maj 2013] ; [urednik Zlatko Fras]. - Ljubljana : Združenje kardiologov Slovenije = Slovenian Society of Cardiology, [2013] (Ljubljana : Pleško). [COBISS.SI-ID 4655935]

ZBORNICA zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji. Strokovno srečanje (32 ; 2014 ; Šmarješke Toplice). Urgentna stanja v kardiologiji in angiologiji : zbornik prispevkov z recenzijo / Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, XXXII. strokovno srečanje, Šmarješke Toplice, 16. maj 2014 ; urednici Tanja Žontar, Andreja Kvas. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, 2014 (Žabnica : Pro Grafika). [COBISS.SI-ID 273674752]

BOLNIK s srčnim infarktom in njegov izbrani zdravnik : priročnik za zdravnike družinske medicine / [avtorji Igor Kranjec ... [et al.] ; uredniki Igor Kranjec, Vojko Kanič, Marko Noč]. - Ljubljana : Združenje kardiologov Slovenije, 2014. [COBISS.SI-ID 272823296]

Higiena

IZZIVI v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja - desetletje CINDI raziskav v Sloveniji / uredniki Sonja Tomšič ... [et al.] ; [prevod Poliglotka]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014. Dostopno tudi na: http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=0&pi=19&_19_view=item&_19_newsi d=2635&pl=0-19.0. - 1.000 izv. [COBISS.SI-ID 274453504]

Nevrologija

STRUČNO društvo za suzbijanje boli. Kongres (5 ; 2014 ; Varaždin). Suzbijena bol, život dostojan čovjeka, znanjem do uspješnosti! [Elektronski vir] = Suppressed pain, a life worthy of human dignity, with knowledge and altruism to success! / 5. kongres Stručnog društva za suzbijanje boli, Varaždin, 3-7 listopad 2014. - Besedilni podatki. - [S. l. : s. n., 2014]. - 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 5119807]

Zdravstvena nega

KONGRES medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem (1 ; 2014 ; Banja Luka). Zbornik radova / I. kongres medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 5.-8. 6. 2014. godine ; [urednici Živana Vukovič Kostić, Verica Dragović, Biljana Pandžić]. - Banja Luka : [s. n.], 2014. [COBISS.SI-ID 1524396]