20/03/2015

FZJ je v skupini finalistov Priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2014

Znani so finalisti priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2014
Odbor PRSPO izvolil predsednika, g. Zvonka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo


Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje na področju kakovosti in odličnosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti ter nenehnih izboljšav. Ocenjevanje za nagrado PRSPO poteka na podlagi metodologije in kriterijev (evropske) EFQM nagrade za odličnost iz Bruslja. Nagrada PRSPO spodbuja doseganje odličnih rezultatov organizacij na vseh področjih delovanja države – od poslovnega sektorja, do zdravstva, šolstva, javne uprave in drugje.

Prejmejo ga organizacije, ki v procesu ocenjevanja dosežejo najvišje število točk v svoji kategoriji, in so primer odličnega poslovanja na vseh področjih svojega delovanja. Izbrane so izmed finalistov in se tako uvrstijo v vrh poslovno odličnih organizacij v slovenskem prostoru.

Ocenjevanje organizacij je potekalo po modelu odličnosti EFQM 2013, ki daje več poudarka etičnosti, integriteti poslovanja ter prevzemanju odgovornosti voditeljev za trajno prihodnost organizacije. Prav tako je večji poudarek vlogi zaposlenih kot temeljnih nosilcih napredka, sprememb, ustvarjalnosti in inovativnosti. Odbor PRSPO je tako na svoji seji, na predlog razsodniške skupine PRSPO izmed 5 prijavljenih in ocenjenih organizacij potrdil naslednje finaliste: EUROPLAKAT D.O.O., Ljubljana, (v kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju zasebnega sektorja), FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO JESENICE (v kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju javnega sektorja) in UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju javnega sektorja).

Vse navedene organizacije so dokazale uspešno uporabo (evropskega) modela odličnosti EFQM za nenehno izboljševanje in so vsaka v svoji kategoriji zgled dobrega poslovanja.

Namen priznanja je spodbujati slovenske gospodarske družbe in javne inštitucije na vseh področjih delovanja k uvajanju sodobnega, učinkovitega in celovitega pristopa za doseganja kakovosti in poslovne odličnosti. Kar dokazujejo številne odlične organizacije v Sloveniji in tujini, ki so k temu že pristopile, zato je Odbor PRSPO skupaj s predsednikom g. ministrom Zdravkom Počivalškom sklenil, da se temu področju v letu 2015 posveti še več pozornosti, da se z modelom ter njegovimi koristmi seznani čim širši krog organizacij.


mag. Dominika Rozoničnik
stiki z javnostmi Urad RS za meroslovje