02/04/2015

Novosti knjižnice FZJ v obdobju januar - marec 2015

Javno zdravstvo

ROBIDA, Andrej. Napake pri zdravstveni obravnavi pacientov : sistematična analiza globljih vzrokov napak in njihovo preprečevanje : priročnik : z znanostjo do večje varnosti pacientov : Root cause analysis RCA / Andrej Robida. - 1. izd. - Bled : Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, Prosunt, 2013. [COBISS.SI-ID 265317376]

ACTION plans in practice : implementation of strategic objectives / [authors Belović B. ... [et al.] ; editor Krajnc-Nikolić Tatjana ; translation Ana Drevenšek]. - Murska Sobota : National Institute of Public Health, OE, 2014. [COBISS.SI-ID 274274560]

ZAVEZNIKI za zdravje : medpoklicno sodelovanje v zdravstvenih timih / avtorice in avtorji Martin Bauer ... [et al.] ; zasnovala in uredila Majda Pahor. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2014. [COBISS.SI-ID 276708096]

Poklicna etika in morala

FRY, Sara T.Case studies in nursing ethics / Sara T. Fry, Robert M. Veatch, Carol Taylor. - 4th ed. - Sudbury : Jones & Bartlett Learning, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 4117099]

BOSEK, Marcia Sue DeWolf. The ethical component of nursing education : integrating ethics into clinical experience / Marcia Sue DeWolf Bosek, Teresa A. Savage. - Philadephia [etc.] : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 512034873]

 
Zdravstvena nega

BENNER, Patricia. From novice to expert : excellence and power in clinical nursing practice / Patricia Benner. - Commemorative ed. - New Jersey : Prentice Hall, cop. 2001. [COBISS.SI-ID 1024109870]

Fundamentals of nursing models, theories and practice / Hugh P. McKenna, Majda Pajnkihar, Fiona A. Murphy. - 2nd ed. - Chichester : Wiley Blackwell, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 2011044]

ZDRAVSTVENA nega v javnem zdravju [Elektronski vir] = Nursing in public health : druga znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, Izola, 31. januar 2014 = second scientific conference with international participation : zbornik prispevkov = proceedings / [uredniki Tamara Štemberger Kolnik ... et al.]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2014. [COBISS.SI-ID 271772160]

DNEVI Angele Boškin:Preverjanje učinkovitosti korakov C in A kroga kakovosti : zbornik prispevkov / 7. dnevi Angele Boškin, 21. november 2014, Kranjska Gora ; [urednica Mateja Bahun]. - Jesenice : Splošna bolnišnica, 2014. [COBISS.SI-ID 276209408]

DNEVI Marije Tomšič: Zdravstvena nega v primežu nesoglasij in omejitev : zbornik prispevkov / 7. dnevi Marije Tomšič, Dolenjske Toplice, 22. in 23. januar 2015. - Novo mesto : Fakulteta za zdravstvene vede = Faculty of Health Sciences, 2015. [COBISS.SI-ID 277354752]

INTERDISCIPLINARNO povezovanje za pretok znanja med teorijo in prakso : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca = Interdisciplinary cooperation for the transfer of knowledge between theory and practice : conference proceedings : international scientific conference, 24. oktober 2013, Novo mesto / [uredil Marjan Blažič]. - Novo mesto : Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede = Higher Education Centre, Faculty of Health Sciences, 2014. [COBISS.SI-ID 274401280]

 
Raziskovanje

SCHÖN, Donald A. The reflective practitioner : how professionals think in action / Donald A. Schön. - [New York] : Basic Books, cop. 1983. [COBISS.SI-ID 575334]

PETERS, David H. Implementation research in health : a practical guide / David H. Peters, Nhan T. Tran, Taghreed Adam. - Copenhagen : World Health Organization, European Observatory on Health Systems and Policies, cop. 2013. [COBISS.SI-ID 3102949]

 
Vzgoja, šolstvo, izobraževanje, pouk

SREČANJA na spletu : potrebe slovenske mladine in spletno svetovanje / Ksenija Lekić ... [et al.] ; [predgovor Ivan Eržen, Mojca Gobec ; avtorica teoretičnega dodatka Metka Kuhar ; uredniki Alenka Tacol ... et al.]. - 1. natis. - Celje [i. e.] Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014. [COBISS.SI-ID 276192000]
 
Gospodarstvo

ARSENJUK, Urška. Karierne poti doktoric in doktorjev znanosti / [avtorici Urška Arsenjuk, Darja Vidmar]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2015. [COBISS.SI-ID 278087680]
 
Bolezni dihal

STROKOVNI seminar Timski pristop k obravnavi pulmološkega pacienta. Zbornik predavanj z recenzijo, Mala Nedelja, 28.-29. marec 2014 ; [organizator] Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZSDMSBZTS, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji ; urednica Lojzka Prestor. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, 2014. [COBISS.SI-ID 272653568]
 
Organizacija poslovanja

SLOVENSKO združenje za kakovost in odličnost. Letna konferenca.  Celovito prestrukturiranje? : odgovor je kakovost : povzetki prispevkov / 23. letna konferenca SZKO, 13. in 14. november 2014, Portorož ; organizator konference Slovensko združenje za kakovost in odličnost. - Ljubljana : Slovensko združenje za kakovost in odličnost, 2014. [COBISS.SI-ID 276281600]