15/05/2015

Sporočilo za javnost: Fakulteti za zdravstvo Jesenice tudi certifikat odličnosti

Fakulteti za zdravstvo Jesenice tudi certifikat odličnosti

Odbor za podelitev priznanj RS za poslovno odličnost (PRSPO) je letos med ožje finaliste izbral Fakulteto za zdravstvo Jesenice. Na slovesnosti, ki je bila v četrtek, 14. maja 2015, in na kateri je sodeloval minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, je fakulteta prejela certifikat s štirimi zvezdicami »Prepoznani v odličnosti« (Recognised for Excellence), katerega osnova je distribucijska pogodba med Uradom RS za meroslovje in EFQM (European Foundation for Quality Management) iz Bruslja.

Odbor za podelitev priznanj RS za poslovno odličnost (PRSPO) je med ožje finaliste v treh kategorijah uvrstil Fakulteto za zdravstvo Jesenice, ljubljanski Europlakat in Univerzitetni klinični center Ljubljana. Fakulteta za zdravstvo Jesenice se je za najvišje priznanje PRSPO potegovala v kategoriji z 250 in manj zaposlenimi v javnem sektorju.

»Dosežek nam pomeni veliko – je potrditev našega dosedanjega delovanja, vizije in strateških usmeritev, da smo zavezani k ustvarjanju kakovostnega visokega šolstva, tudi v mednarodnem merilu. Zavzemamo se, da bi v Sloveniji ustvarili dialog in spregovorili o potrebnih razvojnih premikih v organiziranosti ter količini in obsegu visokega šolstva, ki naj temelji na dejanskih potrebah družbe in ne na ustaljenih praksah. Naša velika omejitev, ki jo čutimo kot samostojni visokošolski zavod, je enakost obravnave. Potrebne spremembe v visokem šolstvu bomo dosegli le, če bomo znali izluščiti primere dobrih praks, tako znotraj kot izven univerz, in na njih začeli graditi mednarodno primerljive pristope javnega visokega šolstva,« je ob prejemu certifikata povedala dekanja fakultete, izr. prof. dr. Brigita Skela Savič.

Certifikat za odličnost za visok rezultat po EFQM metodologiji

Na večerni slovesnosti v četrtek, 14. maja 2015, v Novem mestu, na kateri je sodeloval minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, je bila Fakulteta za zdravstvo Jesenice tudi med petimi prejemniki certifikata za odličnost. Certifikat prejmejo organizacije, ki so, na podlagi distribucijske pogodbe med Uradom RS za meroslovje in bruseljsko organizacijo EFQM, v ocenjevanju prejele več kot 300 ali 400 od tisoč možnih točk.
Fakulteta za zdravstvo Jesenice je tudi prejemnica Diplome za finalista Priznanja RS za poslovno odličnost. Diploma finalista se podeljuje tistim najboljšim organizacijam, ki so v slovenskem prostoru dokazale poslovno odličnost tako pri poslovnih rezultatih kot tudi pri delovanju organizacije kot celote po zgledu in merilih (evropske) nagrade za odličnost (EFQM Excellence Award – EEA).

 

O fakulteti

Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ) šteje med vodilne fakultete za zdravstveno nego v Sloveniji in mednarodno. Deluje z 20 učnimi bazami in dosega več kot 90-odstotno zaposljivost diplomantov. V pedagoški proces je vključenih več kot 530 kliničnih mentorjev in sodeluje v preko 30 mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektih. Letos je fakulteta prejela tudi akreditacijo za magistrski študij Promocija zdravja. Je prva fakulteta na področju zdravstva v RS, ki je pridobila mednarodno akreditacijo za študijska programa Zdravstvena nega na prvi in drugi bolonjski stopnji.

Fakulteta je prepoznana po družbeni odgovornosti ter na dokazih podprtih razvojnih idejah. Z njimi sproža premike v profesionalnem razvoju zdravstvene nege ter zdravstva. Širšo družbo ozavešča o izsledkih raziskav, ki kažejo na pomen stopnje izobrazbe v zdravstveni negi za doseganje večje kakovosti in varnosti ter boljših izidov zdravstvene obravnave.
Fakulteta za zdravstvo je med pobudniki predloga Smernic za visokošolsko izobraževanje v zdravstveni negi. Smernice, ki naj bi bile sprejete na nacionalni ravni do konca leta 2015, bodo zmanjšale zaostanek Slovenije pri urejenosti visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege v evropskem prostoru.

Več informacij: Alenka Rožnik Kirar, Saša Mlakar, dekanat@fzj.si, T: +386 4 5869 360

FOTO GALERIJA