19/08/2015

Postanite diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik

Vabimo vas, da postanite diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik na Fakulteti za zdravstvo Jesenice.

Obveščamo vas, da ima FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO JESENICE v tretjem prijavnem roku, ki poteka od  1. do 5. oktobra 2015 v eVŠ na spletnem portalu http://portal.evs.gov.si/prijava

• 4 prosta vpisna mesta za REDNI študij
• 43 prostih vpisnih mest za IZREDNI študij

V tretjem roku se bodo kandidati lahko prijavili na izredni študij, na redni študij pa le:
− kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov;
− kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal in
− študentje, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili.

Ne bodo pa mogli v tem prijavnem roku pravice do zamenjave študijskega programa izkoristiti tisti kandidati, ki so bili v študijski program sprejeti na podlagi prijavno-sprejemnega postopka v prvem ali drugem prijavnem roku po tem razpisu.

Prijav kandidatov, ki ne bodo izpolnjujevali pogojev iz prejšnjega odstavka, visokošolski zavod ne bo obravnaval.