01/10/2015

Med nami je deveta generacija študentov zdravstvene nege

Brucke, bruci, dobrodošli med nami na Fakulteti za zdravstvo Jesenice. Zahvaljujemo se vam za zaupanje, da ste izbrali naš študijski program. Vodili vas bomo na poti doseganja poklicnih kompetenc, sposobnosti in razumevanja ter udejanjanja profesionalizma v stroki zdravstvene nege, katero ste si izbrali za vašo karierno pot. Naj vas naši visokošolski učitelji, sodelavci in tutorji popeljejo na uspešno pot študija, na pot, ki naj bo prežeta z mladostno energijo, vedoželjnostjo in odgovornostjo. Ponujamo vam kakovosten študij, mednarodne izmenjave, raziskovalno in razvojno delo ter vključenost v delovanje fakultete.
Vsem študentom, visokošolskim učiteljem sodelavcem, kliničnim mentorjem FZJ želim uspešen vstop v novo študijsko leto 2015/2016.

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja