07/10/2015

Vabljeni k ogledu ključnih spoznanj projekta Palliare


                                                                


Mednarodni projekt Palliare stopa v drugo leto delovanja. Zbrali smo ključne ugotovitve pozameznih faz projekta. Na podlagi pregleda literature predlagamo, da se za obdobje napredovane demence uporabi nov koncept »Demenca Palliare«. Ta poudarja, da bi morala nova praksa podpirati bio-psiho-socialni model skrbi, na dokazih temelječe ukrepe, partnerstvo med prejemnikom skrbi, družinskimi oskrbovalci in zdravniki na področju demence, vključno s specialisti. Potrebnih je več izobraževalnih strategij, da bi izobrazili delovno silo na področju demence, potrebna je integracija kakovostne izobrazbe o demenci v dodiplomsko izobraževanje na področju zdravstva in sociale in potrebni so modeli skrbi, ki osebe z demenco in njihove družine /pomembne druge umeščajo v jedro skrbi in ohranjajo na posameznika usmerjen pristop.

Pregled politik s področja demence
je pokazal, da so načela oskrbe v primeru demence v vseh državah podprta s človekovimi pravicami. Ugotavljamo pa različnost kulturnih, ekonomskih in političnih kontekstov partnerskih držav kot tudi narave in razsežnosti implementacije politik in akcijskih načrtov s področja demence.

Študije primerov so opozorile na potrebo po pripravi različnih učnih virov, ki bodo družbeno vključujoči in temelječi na praksi. Tako bi opolnomočili kvalificirane delavce z različnih področij zdravstvenega in socialnega varstva za uvajanje izboljšav pri negi in oskrbi oseb z napredovano demenco v svojem delovnem okolju.

Analiza vrzeli v izobraževanju je pokazala, da v Evropi nimamo poenotene definicije kvalificirane delovne sile na področju demence (KDD). Iz tega sledi, da tudi ni podatkov o njeni velikosti. Najpogosteje so v KDD vključene diplomirane medicinske sestre, osebni zdravniki, socialni delavci, fizioterapevti, delovni terapevti, psihiatri, psihologi, nevrologi, in geriatri. Nobena od partnerskih držav nima dodiplomskega programa s področja demence. Nekatere države na dodiplomskih študijskih programih nudijo predmete s področja demence. Magistrski programi, ki neposredno pokrivajo področje demence so na voljo v Španiji, na Škotskem in na Švedskem. Razen Škotske, nobena proučevana država ne ponuja doktorskega študija s področja demence. Poleg omenjenih akreditiranih programov, ponekod obstajajo tudi nacionalni programi usposabljanja.

V okviru projekta smo oblikovali osnutek Palliare Best Practice Statement

Projekt ima tudi novo spletno stran: http://dementia.uws.ac.uk/ .

Vabljeni k ogledu.