23/10/2015

Lista kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za nadomestno izvolitev za člane Senata Fakultete za zdravstvo Jesenice

Na podlagi 27. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice (Uradni list RS, št. 48/14), 34. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 8. 7. 2014 in 5. člena Sklepa o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev člana Senata Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 6. 10. 2015, volilna komisija v sestavi predsednice mag. Saše Mlakar, članice Simone Jeglič in članice mag. Barbare Habe Sintič objavlja
 
 
LISTO

KANDIDATOV, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA NADOMESTNO IZVOLITEV 
ZA ČLANE SENATA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE
 
 
 
Predlagana kandidatka za članico Senata FZJ, ki je pravočasno oddala popolno kandidaturo in izpolnjuje pogoje za nadomestno izvolitev za članico Senata FZJ je: 

Katedra za družbene vede:


1. dr. Vesna Čuk, viš. pred.
 
 
mag. Saša Mlakar
Predsednica volilne komisije
 
 
Kraj in datum: Jesenice, 23. 10. 2015