18/11/2015

Lista kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev za člane Študentskega sveta Fakultete za zdravstvo Jesenice

Na podlagi 53. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 18. 6. 2014, 92. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 8. 7. 2014 in 5. člena Sklepa o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev člana Študentskega sveta Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 2. 11. 2015 volilna komisija v sestavi predsednice Kaje Bodlaj, člana Dušana Praštalo in člana Amarja Agović objavlja

 
 
LISTO KANDIDATOV, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA IZVOLITEV 
ZA ČLANE ŠTUDENTSKEGA SVETA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE
 
  
Kandidati za člane Študentskega sveta FZJ, ki so pravočasno oddali popolno kandidaturo in izpolnjujejo pogoje za izvolitev, po abecednem vrstnem redu priimkov, so: 


1. Anja Avšič
2. Jerca Kranjc
3. Tadeja Pfajfar
 
 
 
                                                                                                  Kaja Bodlaj
                                                                                             Predsednica volilne komisije