19/11/2015

Zdenka Kotalova, predstavnica Australian Trade Commission, obiskala FZJ

Danes je fakulteto obiskala Zdenka Kotalova. Gospa je predstavnica Australian Trade Commision in je zadolžena za razvijanje partnerskih odnosov z državami Srednje Evrope.

V kontekstu internacionalizacije je, kot specialistka za področje zdravstva, s FZJ oblikovala okvirni dogovor o sodelovanju med Avstralijo in Slovenijo. Potencialno sodelovanje bo potekalo kot medsebojna pomoč in spodbujanje razvoja novih vsebin, ki so v Avstraliji že dobro razvite (npr. demenca), v Sloveniji pa preslabo in obratno.