15/10/2015

Poročilo Fine konferenca

8. in 9. oktobra 2015 je v okviru organizacije FINE (European Federation of Educators in Nursing Science), evropskega združenja edukatorjev v zdravstveni negi potekala na Finskem na University of Turku  na oddelku za zdravstveno nego (Department of Nursing Science), delavnica na temo: Education and competencies for nurse educators in Europe.

Iz Fakultete za zdravstvo Jesenice sva se  konference udeležili kot edini predstavnici iz Slovenije z dekanjo  izr. prof. Brigito Skelo Savič, ki je na konferenci tudi aktivno sodelovala v posvetovalnem odboru združenja in z vodenjem delavnic.

Najbolj številni udeleženci konference so bili predstavniki iz Francije, ki trenutno tudi predseduje združenju, udeleženci iz obeh delov Belgije, Portugalske,  Poljske, Velike Britanije, Estonije, Ukrajine …

Cilj delavnice je bil ugotoviti stanje na področju razvoja kompetenc v zdravstveni negi in predlagati izboljšave. Prvi  dan so nam na pred konferenci podiplomski študenti iz Univerze v Turkuju, iz oddelka za zdravstveno nego predstavili svoje raziskave v okviru doktorskih disertacij in zanimive ugotovitve na področju razvoja kompetenc v zdravstveni negi.

Drugi dan smo na delavnici o razvoju kompetenc visokošolskih učiteljev v zdravstveni negi aktivno sodelovali vsi udeleženci, razdelili so nas na francosko in angleško govoreče področje. Udeleženci iz vseh držav smo predstavili različne prakse in izkušnje na področju izobraževanja v zdravstveni negi. Ne glede na to, so bile ugotovitve iz delavnici dokaj podobne. Izobraževanje za zdravstveno nego vodijo različno izobraženi strokovnjaki in izobraževanje za medicinske sestre imamo različno organizirano. Ugotovili smo, da potrebujemo dogovor in poenotenje  glede izobraževanja v zdravstveni negi in zahtev, kdo lahko zdravstveno nego poučuje in katere kompetence morajo učitelji zdravstvene nege imeti. Potrebujemo pa tudi ljudi, ki imajo politični vpliv, da bi lahko dosegli učinkovite spremembe v razvoju zdravstvene nege kot znanstvene discipline. Ugotovili smo tudi razlike glede na tradicijo posameznih držav.

Finska je čudovita a zelo mrzla dežela številnih otočkov in gozdov, prijaznih ljudi, gostoljubnosti in umirjenosti in skromnosti. Radi imajo naravo, veliko jim pomeni družinsko življenje in tako je bilo čutiti tako na konferenci kot tudi v mestu, kjer je  konferenca potekala.
 

dr. Vesna Čuk