15/12/2015

Poročilo o izidu volitev predstavnikov študentov Akademskega zbora Fakultete za zdravstvo Jesenice

Volitve predstavnikov študentov Akademskega zbora Fakultete za zdravstvo Jesenice so potekale dne 14. 12. 2015 na Fakulteti za zdravstvo Jesenice. Predstavnike študentov je na podlagi 84. člena pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice volil Študentski svet. 
 
Študentski svet je za predstavnike študentov Akademskega zbora izvolil naslednje kandidate:
- Tina Gojgič
- Matic Jerman
- Tomaž Kolenko
- Neža Okršlar
 
Anja Avšič 
Predsednica ŠS