11/01/2016

Vabilo k vpisu v študijskem letu 2016/2017

Spoštovani bodoči študenti, spoštovane bodoče študentke!

Si želite takoj po končani diplomi dobiti zaposlitev? Ponujamo vam nekaj razlogov, zaradi katerih se boste z veseljem vpisali na Fakulteto za zdravstvo Jesenice (FZJ):
• s FZJ izhajajo kompetentni, usposobljeni, v kliničnih okoljih prepoznani in zaposljivi diplomanti;
• na FZJ pedagoško-izobraževalni proces povezujemo z raziskovalno-razvojnim procesom;
• na FZJ so izvajalci pedagoškega programa ustrezno habilitirani visokošolski učitelji tudi priznani strokovnjaki v kliničnih okoljih;
• na FZJ vam ponujamo klinično usposabljanje na vseh treh nivojih zdravstva in v dvajsetih učnih bazah;
• FZJ je pridobila s strani NAKVIS-a ponovno akreditacijo zavoda in študijskega programa za najdaljše možno obdobje 7 let;
• na FZJ smo prepoznani po inovativnosti in vodilnem prispevku pri razvoju zdravstvene nege kot znanstvene discipline;
• na FZJ vam ponujamo raznolike možnosti mednarodnih izmenjav študentov.

Vabimo vas, da postanite diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik na Fakulteti za zdravstvo Jesenice, ki v drugem prijavnem roku ponuja 12 prostih vpisnih mest za redni študij in 51 prostih vpisnih mest za izredni študij.

Drugi prijavni rok bo potekal od 22. 8. 2016 do 29. 8. 2016 preko E-prijave na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava

Več o študijskem programu preberite tukaj, več o našem razvoju preberite tukaj.

V informativni brošuri boste našli še več podrobnosti o našem programu, zato si jo preberite tukaj.

Vljudno vabljeni k vpisu!


izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja