29/01/2016

RAZPIS za sofinanciranje mobilnosti VSU FZJ/osebja FZJ za namen poučevanja ali usposabljanja

Razpis za sofinanciranje mobilnosti VSU FZJ/osebja FZJ za namen poučevanja ali usposabljanja na visokošolskih partnerskih institucijah v tujini v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2015 / 2016

ROK PRIJAVE: 29. 2. 2016

Mobilnost VSU FZJ/osebja FZJ z namenom poučevanja ali usposabljanja

Razpis omogoča sofinanciranje mobilnosti z namenom izvajanja pedagoških obveznosti ali usposabljanja na instituciji gostiteljici. Institucije gostiteljice so partnerske institucije v tujini, na katerih lahko VSU FZJ/osebje FZJ opravi pedagoške obveznosti ali usposabljanje. Partnerske institucije so tiste institucije s katerimi ima FZJ podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi (https://www.fzab.si/si/mainmenu/mednarodno-sodelovanje/program-mobilnosti-erasmus/erasmus-bilateralni-sporazumi/).

 

Sredstva, ki so na voljo omogočajo mobilnost dveh oseb; vsaka mobilnost traja 5 dni.

Več informacija na https://www.fzab.si/si/mainmenu/mednarodno-sodelovanje/aktualni-razpisi/studijsko-leto-2015-2016/