03/02/2016

Vabilo na informativna dneva na Fakulteto za zdravstvo Jesenice

Vljudno vabljeni, da nas obiščete na informativnih dnevih v petek, 12. 2. 2016, ob 10:00 in 15:00 uri ter v soboto, 13. 2. 2016, ob 10:00 uri.

Predstavili vam bomo visokošolski študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) za poklic diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika, ki ga bo FZJ v študijskim letom 2016/2017 začela izvajati po prenovljenem programu.

V letu 2013 so bile na ravni Evropske unije sprejete dopolnitve Direktive za regulirane poklice iz leta 2005, zato smo zavezani, da spremembe prenesemo v študijski programa Zdravstvena nega (VS). European Federation of Nurses (EFN) je v letu 2015 izdala usmeritve za implementacijo nove Direktive v študijske programa, kar je visokošolskim zavodom v veliko pomoč pri pripravi ustreznih sprememb v omenjenem študijskem programu.  

Program smo vsebinsko dopolnili, dodane so nove kompetence, ki izhajajo iz Evropske direktive 2013/55/EU in EFN smernic, oblikovani so novi obvezni in izbirni predmeti.
Izhodišče za oblikovanje nove vsebine in kompetenc je razmerje med osmimi kompetencami v členu 31 EU Direktive 2013/55/EU (od A do H) in EFN kompetenčnim okvirjem, ki vsebuje naslednje postavke:
-              CA. 1: Kultura, etika in vrednote
-              CA. 2: Promocija zdravja in preventiva, usmerjanje in poučevanje
-              CA. 3: Sprejemanje odločitev
-              CA. 4: Komunikacija in timsko delo
-              CA. 5: Raziskovanje, razvoj in vodenje
-              CA. 6: Zdravstvena nega

Predstavili vam bomo tudi izkušnje študentov na mednarodnih izmenjavah v okviru katerih ponujamo izmenjave v 15 držav EU ter Norveško in Turčijo. Predstavili vam bomo tudi razvojno-raziskovalno delo, pomembne informacije o študiju ter vas popeljali na ogled prostorov fakultete, pri katerih imata pomembno vlogo knjižnica in referat za študijske in študentske zadeve.

Pridružite se nam torej v petek, 12. 2. 2016, ob 10:00 in 15:00 uri ter v soboto, 13. 2. 2016, ob 10:00 uri!