20/03/2016

MZ ustanovilo Svet za kakovost in varnost v zdravstvu v RS

Ministrstvo za zdravje je v mesecu marcu ustanovilo »Svet za kakovost in varnost v zdravstvu v Republiki Sloveniji«, katerega članica je izr. prof. dr. Brigita Skela Savič.

Svet za kakovost in varnost ima naslednje naloge, ki jih bo izvajal v okviru projektnih skupin:
· sistemska ureditev področja kakovosti in varnosti v zdravstvu,
· prenova kazalnikov kakovosti vključno s metodologijo,
· ustanovitev kontaktne točke za informiranje pacientov,
· izobraževanje s področja kakovosti in varnosti.