18/08/2016

Prosta vpisna mesta za študijski program prve stopnje Zdravstvena nega v 2016/2017, v drugem prijavnem roku

Vabimo vas, da postanite diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik na Fakulteti za zdravstvo Jesenice, ki v drugem prijavnem roku ponuja 12 prostih vpisnih mest za redni študij in 51 prostih vpisnih mest za izredni študij.

Drugi prijavni rok poteka od 22. do 29. avgusta 2016.

Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi  napisanih študijskih programov.

Več na http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/Razpis_2016/Dodiplomski/Javni/splosne_dolocbe_2016_2017.pdf

Kandidati lahko oddajo drugo prijavo tudi na spletni strani http://portal.evs.gov.si/prijava/

Kandidati lahko oddajo samo eno Drugo prijavo.