07/09/2016

Projekt 'Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi'

Fakulteta za zdravstvo Jesenice je bila povabljena k sodelovanju v projektu 'Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi'.

V okviru aktivnosti projekta, bodo člani projektne skupine pripravljali:
- orodje za ocenjevanje potreb in načrtovanja storitev;
- module izobraževanj za načrtovalce, koordinatorje in izvajalce;
- orodja za spremljanje potreb in razvoja storitev ter
- izhodišča za oblikovanje IT podpore posameznim fazam postopka.