30/09/2016

Lista kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev za člana Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Jesenice

Na podlagi 5. člena sklepa o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Jesenice objavljamo 


LISTO
KANDIDATOV,  KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA IZVOLITEV ZA ČLANA UPRAVNEGA ODBORA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE


Predlagani kandidati za člane Upravnega odbora FZJ, ki so pravočasno oddali popolne predloge in izpolnjujejo pogoje za izvolitev za člane Upravnega odbora FZJ, po področjih in po abecednem vrstnem redu so:
 

a. Visokošolska dejavnost

1. doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
2. Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. management, pred.
 

b. Področja drugih dejavnosti (upravna dejavnost)

1. mag. Barbara Habe Sintič

 

mag. Saša Mlakar
Predsednica volilne komisije

 

LISTA KANDIDATOV