30/09/2016

Prosta vpisna mesta za študijski program prve stopnje Zdravstvena nega v 2016/2017, v tretjem prijavnem roku

Vabimo vas, da postanite diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik na Fakulteti za zdravstvo Jesenice, ki v tretjem prijavnem roku ponuja 1 prosto vpisno mesto za redni študij in 27 prostih vpisnih mest za izredni študij.

Tretji prijavni rok poteka od 1. do 3. oktobra 2016.

V tretjem roku se lahko kandidati prijavijo na izredni študij, na redni študij pa le kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov.

Več na http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/Razpis_2016/Dodiplomski/Javni/splosne_dolocbe_2016_2017.pdf

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/