20/10/2016

Poročilo o izidu volitev članov v Upravni odbor FZJ

Volitve članov Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo so potekale dne 19. 10. 2016.

Volilna komisija ugotavlja, da sta za članici Upravnega odbora za področje visokošolske dejavnosti izvoljeni:

1. doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
2. Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. management, pred.
 
Kot predstavnica področja drugih dejavnosti (upravna dejavnost) je bila za članico Upravnega odbora Fakeltete za zdravstvo izvoljena
 
1. mag. Barbara Habe Sintič
 
 
Čestitamo ob izvolitvi!
 
mag. Saša Mlakar
predsednica volilne komisije