07/03/2011

Naslednja delavnica FINE bo v organizaciji VŠZNJ

V času od 3. do 4. marca 2011 je v Parizu potekala delavnica FINE (Europian Fedration of Nurse Educators) z naslovom »Nursing Education – Developing the Art and Facing the Chalanges ….«. Delavnice so se udeležili visokošolski učitelji iz desetih Evropskih držav, med drugim tudi iz Slovenije. Plenarna predavanja, delo po skupinah in razprava so bili usmerjeni v kontinuiran profesionalni razvoj in vseživljenjsko učenje v zdravstveni negi ter oblikovanje predlogov FINE v zvezi s potrebnimi dopolnitvami Evropske direktive za regulirane poklice 2005/36/EC, ki jih Evropska komisija sprejema do 15. 3. 2011.

Razprava o spremembah EU direktive 2005/36/EC v organizaciji FINE (Utrip, letnik XIX, št. 4, april 2011)

Organizacija naslednje delavnice, ki bo od 29. do 30. septembra 2011 je bila zaupana VŠZNJ, ki je polnopravna članica FINE in članica posvetovalnega odbora FINE od oktobra 2010. Več o FINE si lahko preberete na spletni strani, kjer bodo tudi v kratkem objavljeni zaključki delavnice v Parizu.