16/12/2016

Fakulteta za zdravstvo Jesenice se je preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin

JESENICE, 16. december 2016 – Fakulteta za zdravstvo Jesenice je na današnji slovesnosti predstavila preimenovanje v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin. Fakulteta, ki v aktualnem študijskem letu praznuje 10. obletnico delovanja, bo tako ohranjala spomin na pionirsko delo prve šolane medicinske sestre pri nas. Angela Boškin je svojo izjemno poklicno pot začela ravno na Jesenicah, s strokovnim delom in z odnosom do dela, znanja in ljudi pa je dala trajen pečat poklicu in razvoju stroke v Sloveniji. Novo ime bo fakulteta, ki ima sedež na Jesenicah, študijske programe pa izvaja na Jesenicah in v Študijskem središču v Ljubljani, uradno začela uporabljati v januarju 2017.

»Iz regijsko zasnovane šole smo prerasli v fakulteto, ki že vrsto let pomembno sooblikuje razvoj zdravstvene nege v celotni Sloveniji in tudi mednarodno. Ob naši 10. obletnici smo ponosni na mnoge v prihodnost usmerjene projekte, kjer bi posebej izpostavila doktorski študij, ki ga bomo pričeli izvajati v naslednjem študijskem letu, hkrati pa gradimo na bogati dediščini okolja, iz katerega izhajamo. Razvoj poklicnega delovanja izobraženih medicinskih sester se je v Sloveniji pričel ravno na Jesenicah, z Angelo Boškin,« je dejala izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja. »Delovanje in prispevek Angele Boškin sta vgrajena v naše vrednote, poslanstvo in delovanje, njena pionirska drža nam je navdih za razvojne projekte, ki jih ustvarjamo. S ponosom bomo ohranjali spomin na njeno delo s preimenovanjem v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin.«

Pionirsko delo Angele Boškin

Angela Boškin velja za prvo šolano medicinsko sestro pri nas, saj je leta 1918 diplomirala v šoli za socialno-skrbstveno delo na Dunaju, leto kasneje pa z dekretom dobila službo na Jesenicah kot prva skrbstvena sestra (danes diplomirana medicinska sestra v patronažni dejavnosti). Skozi svojo poklicno delo je močno prispevala k profesionalizaciji zdravstvene nege v Sloveniji, saj je uvedla številne novosti, jih sistematično spremljala in izboljševala ter prenašala na sodelavce v timu in šolajoče. Bila je pionirka v prepoznavanju javno-zdravstvenih problemov ter uvajanju metod za osveščanje in krepitev zdravja ranljivih skupin. Prav tako je bilo zelo opazno njeno zavzemanje za pravice žensk in uveljavljanje pretežno ženskega poklica.

Angela Boškin je bila tudi med pobudniki za ustanovitev prve šole za zaščitne sestre v Ljubljani, ki je začela delovati leta 1924. To so bili tudi prvi začetki organiziranega strokovnega izobraževanja na področju zdravstvene nege v Sloveniji. S svojim delom je dokazala, kako pomembna sta izobrazba ter nenehno spremljanje novosti in izboljšav v zdravstveni negi, sociali in javnem zdravju.

10 let in več kot 250 diplomantov

Fakulteta v aktualnem študijskem letu praznuje 10. obletnico delovanja kot visokošolska izobraževalna in raziskovalna institucija. Prepoznana je po kakovostnem pedagoškem delu, odlični zaposljivosti diplomantov, vrhunskem raziskovalnem delu in mednarodnih povezavah.

Prva generacija študentov visokošolskega programa Zdravstvena nega, prvega akreditiranega študijskega programa v Sloveniji, ki je upošteval bolonjsko prenovo, je bila v takrat še Visoko šolo za zdravstveno nego vpisana v študijskem letu 2007/2008. Prvemu študijskemu programu je fakulteta postopoma dodaja nove, kot sta magistrska študija Zdravstvena nega in Promocija zdravja. V letošnjem letu je prav tako uspešno akreditirala podiplomska programa za izpopolnjevanje Okužbe, povezane z zdravstvom in Psihiatrična zdravstvena nega ter doktorski študij Zdravstvene vede. Doslej je v svet poklicnega dela pospremila že več kot 250 diplomantov.

»Vsi, ki sodelujemo pri razvoju fakultete, se nenehno zavedamo družbene odgovornosti, ki jo imamo do razvoja zdravstvene nege, njene profesionalizacije in vzpostavljanja temeljev za njen razvoj v znanstveno disciplino. Z inovativnimi pristopi in raziskovalnim delom izgrajujemo razumevanje in zavedanje, kako pomembna je kakovost izobraževanja za poklice v zdravstveni negi, o čemer je govorila in pisala že tudi Angela Boškin,« je povedala izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja.

Fakulteta je že leta 2010 razvila poklicno prisego, poimenovano po Angeli Boškin, ki jo je Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije predlagala kot nacionalno prisego za vse diplomante prve stopnje. Najboljšim diplomskim in magistrskim delom prav tako od leta 2010 dalje podeljuje nagrade Angele Boškin in nagrajuje visokošolske učitelje s priznanjem Angele Boškin.

O fakulteti

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB, doslej Fakulteta za zdravstvo Jesenice) je sodobna in ambiciozna fakulteta, ki nudi kakovostno visokošolsko izobrazbo s področja zdravstvene nege in zdravstva. Njeni začetki segajo v leto 2007, z naprednimi pedagoškimi pristopi, razvejanim mednarodnim sodelovanjem ter izjemnim poudarkom na raziskavah in razvoju pa se je v nekaj letih povzpela med vodilne fakultete v Sloveniji. Kot prva fakulteta na področju zdravstvenih programov v Sloveniji je pridobila mednarodno akreditacijo za študij zdravstvene nege na 1. in 2. bolonjski stopnji.

Več informacij: Alenka Rožnik Kirar, dekanat@fzj.si, 04 5869 360