06/02/2017

Novosti knjižnice FZAB v obdobju julij - december 2016

Zdravstvena nega

PERIOPERATIVE nursing / edited by Linda Shields, Helen Werder. - Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2008 fCOBISS.SI-ID 3372351].

MANUAL of perioperative care : an essential guide / edited by Kate Woodhead, Lesley Fudge. - Chichester (West Sussex, UK) : Wiley-Blackwell, 2012 [COBISS.SI-ID 513583479].

ROSSER, Megan. Fundamentals of palliative care for student nurses / authored by Megan Rosser and Helen C Walsh ; with contributions from Chantal Patel. - 1st ed. - Chichester (West Sussex) ; Oxford (UK) ; Hoboken (USA) : Wiley Blackwell, 2014 fCOBISS.SI-ID 19234613].

HROVAT Bukovšek, Andreja. Zdravstvena nega žensk : reproduktivno zdravje, nosečnost, porod in poporodno obdobje / Andreja Hrovat Bukovšek. - 1. izd. - Celje : Visoka zdravstvena šola, 2015 fCOBISS.SI-ID 277305344].

ŠTUDENTSKA konferenca zdravstvenih ved (8 ; 2016 ; Slovenj Gradec). Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov zdravstvenih ved : zbornik 8. študentske konference zdravstvenih ved, [Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, 3. junij 2016] / [urednika Danica Železnik, Uroš Železnik]. - Slovenj Gradec : Visoka šola za zdravstvene vede, 2016 [COBISS.SI-ID 285280512].

Javno zdravje

MCKENZIE, James F. Planning, implementing, and evaluating health promotion programs : a primer / James F. McKenzie, Brad L. Neiger, Rosemary Thackeray. - 6th ed. - Gleinview : Pearson, cop. 2013 [COBISS.SI-ID 1024171310].

HEALTH promotion and the policy process / edited by Carole Clavier and Evelyne de Leeuw. - New York : Oxford University Press, 2013 [COBISS.SI-ID 1024171566].

HEALTH behavior : theory, research, and practice / Karen Glanz, Barbara K. Rimer, K. Viswanath, editors. - 5th ed. - San Francisco : Jossey-Bass, cop. 2015 [COBISS.SI-ID 1024171822].

SECOND opinion : an introduction to health sociology / edited by John Germov. - 5th ed. - Victoria : Oxford University Press, cop. 2014 fCOBISS.SI-ID 1024172078].

PRENOVA gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva / Maks Tajnikar (urednik) ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2016 [COBISS.SI-ID 283958272].

MEDNARODNA znanstvena konferenca Za človeka gre: družba in znanost v celostni skrbi za človeka (4 ; 2016 ; Maribor). Zdravstvene vede : zbornik prispevkov z recenzijo = Health sciences : proceeding book with peer review / 4. mednarodna znanstvena konferenca Za človeka gre: družba in znanost v celostni skrbi za človeka = 4th International Scientific Conference All About People: Society and Science for Integrated Care of People, Maribor, 11.-12. 3. 2016 ; [urednik Bojana Filej ; recenzenti Živa Arko ... [et al.]. - Maribor : Alma Mater Europaea - ECM, 2016. Dostopno tudi na: http://almamater.si/upload/userfiles/files/zborniki%20konf%202016/Konferenca_zbornik_ZV_PRESS.pdf [COBISS.SI-ID 285481216].

DNEVI Marije Tomšič (8 ; 2016 ; Dolenjske Toplice). Kakovost zdravstvenih storitev : zbornik prispevkov / 8. dnevi Marije Tomšič, Dolenjske Toplice, 21. in 22. januar 2016. - Novo mesto : Fakulteta za zdravstvene vede = Faculty of Health Sciences, 2016. Dostopno tudi na: http://www.dmszt-nm.si/media/pdf/Zbornik_DMT_2016.pdf [COBISS.SI-ID 282993152].

AVBERŠEK-Lužnik, Ivica. Laboratorijski vodnik Splošne bolnišnice Jesenice / [avtorji Ivica Avberšek-Lužnik, Marija Dolores Gartner, Drago Arzenšek]. - Jesenice : Splošna bolnišnica, 2016 [COBISS.SI-ID 87159041].

MARINIČ, Milena. Zdravstvena dokumentacija in pravica do zasebnosti / Milena Marinič. - Ljubljana : Morel tiskovna agencija, 2016 fCOBISS.SI-ID 283856896].

ŠOLA za klinične mentorje (10 ; 2016 ; Jesenice). Razvoj mentorske vloge in promocija zdravja na delovnem mestu : zbornik predavanj / 10. šola za klinične mentorje, Jesenice, 13. 10. 2016 ; [urednice Sanela Pivač, Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2016 [COBISS.SI-ID 88803841].

DNEVI Angele Boškin (9 ; 2016 ; Gozd Martuljek). 10 let vodenja kakovosti v slovenskem zdravstvu : izkušnje, dobre prakse, ovire : zbornik prispevkov / 9. dnevi Angele Boškin, 21. oktober 2016, Gozd Martuljek ; [urednici Mateja Bahun, Breda Pavlenč]. - Jesenice : Splošna bolnišnica, 2016 [COBISS.SI-ID 286451968].

FINK, Andrej. Dispečerska služba zdravstva : učbenik za usposabljanje zdravstvenih dispečerjev / avtor Andrej Fink. - 1. izd. - Ljubljana : Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, 2015 [COBISS.SI-ID 282968832].

Medicinska etika

KULTURNE kompetence in zdravstvena oskrba : priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev / [avtorice in avtor Martina Bofulin ... [et al.] ; urednica Uršula Lipovec Čebron ; ilustracije Igor Godnjov, Ingrid Pozvek]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016 [COBISS.SI-ID 285274112].

Onkologija

SMERNICE Programa Svit : slovenske smernice zagotavljanja kakovosti presejanja raka debelega črevesa in danke / [avtorji Matej Bračko ... [et al.] ; uredniki Bojan Tepeš, Karin Kasesnik, Dominika Novak Mlakar ; spremna beseda Bojan Tepeš, Jožica Maučec Zakotnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. Dostopno tudi na: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/smernice_programa_svit.pdf [COBISS.SI-ID 284159488].

Patologija

PREPREČEVANJE in obvladovanje bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi / [avtorice Sandra Arh ... [et al.] ; urednice Brigita Skela Savič, Katja Pesjak, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2016 [COBISS.SI-ID 88606209].

Bolezni dihal

GOLNIŠKI simpozij (2016 ; Golnik). Komuniciranje v paliativni oskrbi : zbornik predavanj / [Golniški simpozij, Golnik, 27. oktober 2016 ; urednica Anja Simonič]. - Golnik : Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo, 2016 [COBISS.SI-ID 286958848].

Kirurgija


ALEXANDER'S care of the patient in surgery / [edited by] Jane Rothrock, associate editor Donna McEwen. - 15th ed. - St. Louis : Elsevier Mosby, cop. 2015 [COBISS.SI-ID 1024172334].

Okužbe, infekcije

RIBIČ, Helena. Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom : skripta za študijski program Zdravstvena nega (VS) / Helena Ribič, Zdenka Kramar. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2016 [COBISS.SI-ID 85925633].

Psihiatrija

VARCAROLIS, Elizabeth M. Psychiatric nursing clinical guide : assessment tools & diagnosis / Elizabeth M. Varcarolis. - Philadelphia [etc.] : Saunders, cop. 2000 [COBISS.SI-ID 1566315].

IZOBRAŽEVALNE vsebine v zdravstveni negi na področju psihiatrije : zbornik / [urednika Jožica Peterka Novak, Branko Bregar]. - Ljubljana : Univerzitetna psihiatrična klinika, 2015 [COBISS.SI-ID 279920128].

Organizacija poslovanja

DEMING, W. Edwards. The new economics : for industry, government, education / W. Edwards Deming. - 2nd ed. - Cambridge : Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced engineering Study, 1994 [COBISS.SI-ID 2840348].

Sociologija

SOCIOLOGY for nurses / edited by Elaine Denny, Sarah Earle and Alistair Hewison. - 3rd ed. - Cambridge ; Malden : Polity Press, cop. 2016 fCOBISS.SI-ID 1024173870].

Nevrologija

TIMSKA obravnava bolnikov z možgansko kapjo II : učbenik za zdravstvene delavce / uredili Albina Bobnar, Bojana Žvan. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2011 [COBISS.SI-ID 257486592].

Izobraževanje

IZBOLJŠEVANJE kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory / uredili, edited by Katarina Aškerc ... [et al.] ; [prevajanje Babylon]. - Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016. Dostopno tudi na: http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf [COBISS.SI-ID 285282816].