03/05/2017

Estonki na Jesenicah in v Kranju

Triin Mäll in Tairi Kollo sta se odločili tri mesece preživeti v Sloveniji. Sta študentki tretjega letnika na Tartu Health Care College v Estoniji. Kot Erasmus+ študentki bosta na izmenjavi opravili vsaka po 300 ur kliničnega usposabljanja. Del kliničnega usposabljanja bo potekal v Splošni bolnišnici Jesenice, del v zdravstvenem domu Jesenice in del v zdravstvenem domu Kranj.
Njun prosti čas jima pomembno pomaga organizirati študentka tutorka - Anja Plohl. V Estonijo se bosta vrnili v začetku meseca junija.