19/05/2017

Izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja FZAB, kandidatka za članico upravnega odbora ICN

Od 27. maja do 1. junija bo v Barceloni potekal letošnji kongres Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN), največji dogodek za medicinske sestre na svetu. Pred kongresom bodo med 26. in 28. majem na zasedanju Sveta predstavnikov nacionalnih združenj medicinskih sester potekale tudi volitve novega upravnega odbora ICN za obdobje 2017–2021.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je za članico upravnega odbora predlagala izr. prof. dr. Brigito Skela Savič, dekanjo Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Mednarodni svet medicinskih sester je federacija več kot 130 nacionalnih združenj medicinskih sester, ki predstavlja več kot 16 milijonov medicinskih sester iz celega sveta. Gre za vodilno in največje svetovno združenje zdravstvenih strokovnjakov.

Volilna predstavitev izr. prof. dr. Brigite Skele Savič