30/05/2017

Dr. Brigita Skela Savič imenovana v upravni odbor Mednarodnega sveta medicinskih sester

 • Dr. Skela Savičeva v upravnem odboru največjega združenja medicinskih sester na svetu

 • Pomembno priznanje razvoju zdravstvene nege v Sloveniji
 

BARCELONA, 30. maj 2017 – Izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, je bila imenovana za članico upravnega odbora Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN), največjega združenja medicinskih sester na svetu. Volitve novega upravnega odbora so potekale v okviru kongresa ICN-a, ki poteka v Barceloni med 27. majem in 1. junijem ter se ga udeležuje več kot 8200 medicinskih sester iz 135 držav. Skela Savičevo je predlagala Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
 
Delegatke in delegati Sveta predstavnikov nacionalnih združenj medicinskih sester, vodilnega organa Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN), so izvolili novo predsednico in upravni odbor, ki bosta prihodnja štiri leta vodila to največjo združenje medicinskih sester na svetu. Predsednica Mednarodnega sveta medicinskih sester je postala Annette Kennedy iz Irske, hkrati pa je bilo imenovanih še 13 članov upravnega odbora, med njimi tudi Brigita Skela Savič, ki bo skupaj s Karen Bjoro iz Norveške zastopala območje št. 3, kamor poleg Slovenije sodijo še Bolgarija, Češka, Črna gora, Danska, Estonija, Finska, Hrvaška, Islandija, Litva, Makedonija, Madžarska, Norveška, Poljska, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška in Švedska. Uspešna kandidatura Skela Savičeve predstavlja novo potrditev mednarodne uveljavljenosti slovenske zdravstvene nege, saj bo na položaju člana upravnega odbora za omenjeno območje nasledila mag. Petra Požuna.
 
Skela Savičeva je izredna profesorica in od leta 2007 tudi dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB). Doma in v tujini je prepoznana kot uspešna voditeljica ter vodilna raziskovalka na pomembnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih. Raziskovalno se posveča managementu v zdravstvu, profesionalizaciji in razvoju zdravstvene nege ter kakovosti v visokem šolstvu in zdravstvu. Na FZAB je nosilka predmetov na področju raziskovalnih metod, na dokazih podprtega dela in zdravstvenega managementa. Pomen znanja in vključenosti v oblikovanje zdravstvenih politik na vseh ravneh je izpostavila tudi v svojem volilnem nagovoru.
 
»Vlaganje v znanje medicinskih sester ni strošek, temveč vložek v bolj zdravo družbo in njen vsestranski razvoj,« pravi izr. prof. dr. Brigita Skela Savič. »Medicinske sestre se bodo lahko kakovostno in pravočasno odzivale na potrebe sodobne družbe le, če bodo imele najsodobnejša znanja, ki temeljijo na dokazih, in jih prenašale v svojo vsakodnevno prakso. Hkrati s tem se morajo uveljaviti kot aktivne sooblikovalke zdravstvenih politik na vseh ravneh, od nacionalne do globalne – ne le zaradi nadaljnjega razvoja zdravstvene nege, temveč zato, ker je le z njihovim znanjem, izkušnjami in s stiki s pacienti mogoče oblikovati zdravstvene sisteme, ki so učinkoviti, ekonomični in prijazni do vseh pacientov.«
 
»Imenovanje v upravni odbor ICN-a, ki bo v prihodnjih štirih letih vodil delovanje preko 130 strokovnih združenj medicinskih sester s celega sveta, je seveda veliko osebno priznanje in tudi priznanje za razvoj zdravstvene nege v posamezni državi. Uspešna kandidatura izr. prof. dr. Skela Savičeve, ki ji ob tej priložnosti iskreno čestitam, je pomemben dokaz, da je Slovenija mednarodno prepoznana kot prostor vrhunskih raziskovalnih in razvojnih dosežkov, ki pomagajo zdravstveni negi odgovoriti na svetovne izzive na področju zdravstva. Zbornica – Zveza ima v tej pomembni vlogi po Veroniki Pretnar Kunstek in mag. Petru Požunu že tretjega predstavnika,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
 
 
###


O Mednarodnem svetu medicinskih sester (ICN)

 
Mednarodni svet medicinskih sester (ICN) je federacija več kot 130 nacionalnih združenj medicinskih sester, ki predstavlja več kot 16 milijonov medicinskih sester s celega sveta. Gre za vodilno in največje svetovno združenje zdravstvenih strokovnjakov, ki se zavzema za kakovostno zdravstveno nego in izboljšanje zdravstvenih politik. Več na www.icn.ch
 

O fakulteti 

 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB, prej Fakulteta za zdravstvo Jesenice) je sodobna in ambiciozna fakulteta, ki nudi kakovostno visokošolsko izobrazbo. Njeni začetki segajo v leto 2007, z naprednimi pedagoškimi pristopi, razvejanim mednarodnim sodelovanjem ter izjemnim poudarkom na raziskavah in razvoju pa se je v nekaj letih povzpela med vodilne fakultete v Sloveniji. Kot prva fakulteta na področju zdravstvenih programov v Sloveniji je pridobila mednarodno akreditacijo za študij zdravstvene nege na 1. in 2. bolonjski stopnji. Več na www.fzab.si
 
Dodatne informacije: Alenka Rožnik Kirar, dekanat@fzab.si, 04 5869 360