31/05/2017

Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom« v študijskem letu 2017/2018

Cilj programa je predstavitev, razvijanje in udejanjanje na dokazih temelječe prakse na področju dela okužb, povezanih z zdravstvom. Namenjen je vsem, ki že delujejo na področju okužb, povezanih z zdravstvom, saj jim ponuja nadgradnjo znanj, in tistim, ki se želijo razvijati na tem strokovnem področju. Gre za sodoben in mednarodno primerljiv podiplomski program, ki je usklajen z mednarodnimi in nacionalnimi smernicami.

Na podlagi sklepa 6. seje Senata v študijskem letu 2016/2017, z dne 12. 4. 2017, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) v študijskem letu 2017/2018 razpisuje študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom«.

Število vpisnih mest za 2017/2018 in lokacija izvedbe programa:

30 mest za izredni študij, lokacija Ljubljana, FZAB, Študijsko središče Ljubljana

Informativni dan:
torek, 5. september 2017 ob 15:30 uri, Študijsko središče Ljubljana

Rok za vpis:
Vpis bo potekal na FZAB od 1. junija do 8. septembra 2017.

Kandidati za vpis preko spletne strani FZAB http://vis.fzab.si/vis/razpis_vnos_0.asp# vnesete osnovne podatke v obrazec, ki ga tudi natisnete in podpišete ter ga skupaj z dokazilom o izpolnjevanju pogojev pošljete po priporočeni pošti do zaključka datuma vpisa na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice. Lahko se vpišete in dokumentacijo dostavite tudi osebno in sicer v času uradnih ur Referata za študijske in študentske zadeve do 8. septembra 2017.

Program se bo izvajal pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov!


Pogoji za vpis:

V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo oziroma so končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu 180 ECTS.

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, morebitnih dosežkih na strokovnem področju, upoštevajoč naslednje deleže:
•           povprečna ocena študija (50 %),
•           ocena diplomskega dela (40 %) in
•           morebitni dosežki na strokovnem področju (10 %).

Trajanje programa / Strokovni naslov
1 leto (60 ECTS)

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 04 5869 361 ali po e-pošti: referat@fzab.si

Več informacij o študiju dobite na naslednji povezavi.