23/03/2011

Povabilo k vpisu na študijski program prve stopnje Zdravstvena nega

Spoštovane bodoče študentke, spoštovani bodoči študenti!

Vabimo vas k vpisu na študijski program prve stopnje (VS) Zdravstvena nega. VŠZNJ za študijsko leto 2011/2012 razpisuje

 

  • 70 mest za redni študij in
  • 60 mest za izredni študij.
     

Več informacij o študiju dobite na tukaj, predstavitveno brošuro najdete tukaj.

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je sodobna, evropsko primerljiva šola na področju izobraževanja v zdravstveni negi. Učne baze zdravstvenih ustanov, kjer naši študentje opravljajo klinično prakso, nam priznavajo kakovost tako z vidika znanj naših študentov kot tudi z vidika organiziranosti pedagoškega procesa.


Prijavo za vpis v 1. letnik (obrazec DZS 1,71/1) pošljite s priporočeno pošiljko v skladu z navodili in razpisnimi roki Visokošolske prijavno-informacijske službe, na naslov:

Visokošolska prijavno-informacijska služba
Univerza v Ljubljani
p.p. 524
1001 Ljubljana


Obrazec lahko kupite v večjih papirnicah in knjigarnah, dostopen pa je tudi na spletni strani visokošolske prijavno-informacijske službe.


Pridružite se nam,

 

doc. dr. Brigita Skela Savič
D E K A N J A