15/06/2017

Začetek raziskave o demenci v domovih za starejše

Domače in tuje raziskave kažejo, da imajo strokovnjaki iz različnih poklicnih skupin pomanjkljiva znanja za zagotavljanje kakovostne oskrbe oseb z demenco in bolnih starostnikov. V Sloveniji na dodiplomski ravni le ena fakulteta ponuja predmet s področja demence, podiplomskega študijskega programa s področja demence še ni.

Raziskave prav tako kažejo, da se že v okviru dodiplomskega izobraževanja kaže nepripravljenost študentov, da delajo s starostniki, kar postaja mednarodni fenomen, ki vpliva na različna področja dela, kot so psihologija, medicina, zdravstvena nega in socialno delo. Pogosto so med zdravstvenimi in socialnimi delavci prisotni tudi negativni stereotipi o starostnikih, ki odražajo pomanjkanje znanja o procesu pričakovanega staranja. Boljše znanje in spretnosti oseb, ki delajo z osebami z demenco, lahko znatno prispevajo k boljši kakovosti njihove oskrbe in pripeljejo do zmanjšanja negativnega odnosa do dela z njimi.

V luči omenjenih izzivov FZAB v juniju izvaja raziskavo med zdravstvenimi delavci v domovih za starejše v Sloveniji. Raziskava poteka pod naslovom »Stopnja znanja o alzheimerjevi bolezni med zaposlenimi v domovih za starejše in zdravstvenih domovih v Sloveniji« in jo sofinancira Javna agencija za raziskovanje RS (ARRS). Raziskavo izvaja skupina raziskovalcev s FZAB in z univerze Nova Southeastern University (ZDA), rezultati raziskave pa bodo služili kot podlaga za razvoj medpoklicne strategije izobraževanja na področju demence za zaposlene v domovih za starejše občane in v zdravstvenih domovih v Sloveniji.