02/10/2017

Spoštovane brucke, bruci, študentke in študenti!

Spoštovane brucke, bruci, študentke in študenti!

Med nami toplo pozdravljamo 11. generacijo študentov prve stopnje Zdravstvena nega (VS). Veseli smo vašega zaupanja pri razvoju znanj, kompetenc in sposobnosti. Izbrali ste odgovoren in družbeno pomemben poklic, ki je reguliran na ravni Evropske Direktive. Zagotavljamo vam kakovosten študij, ki je odlično prepoznan v slovenskem prostoru in vam omogoča prepoznano zaposljivost.
 
Dobrodošlico izrekamo bruckam in brucem drugostopenjskega študija. Med nami je 9. generacija magistrskega študija Zdravstvena nega in 2. generacija magistrskega študija Promocija zdravja. Diplomanti obeh programov pomembno prispevajo oziroma bodo prispevali k razvoju na dokazih podprtega dela v zdravstveni negi in zdravstvu ter k zavedanju, da je krepitev zdravja ključna dimenzija in odgovornost sodobnega zdravstvenega sistema, ki mora segati v vse družbene sektorje in dejavnosti. Usmerjali vas bomo k doseganju kompetenc, ki vam bodo omogočile delovanje in odgovornost na zahtevnejših oblikah dela v zdravstvenem sistemu in širše.
Topel pozdrav naši prvi generaciji doktorskih študentov študija Zdravstvene vede. Verjamemo, da boste pomembno prispevali k razvoju novih znanj na področju zdravstvenih ved v mednarodnem in domačem prostoru, kar bo imelo učinke tako na razvoj znanosti in uporabe novih spoznanj v zdravstvenem sistemu in širše.
 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je družbeno odgovorna fakulteta, ki izvaja kakovostno pedagoško delo in prispeva k razvoju znanstvenih  disciplin akreditiranih študijskih programov. Vsem tistim, ki želite prispevati k akademskemu razvoju zdravstvene nege, promocije zdravja in zdravstvenega managementa, je v študijskem letu 2017/2018 dana možnost, da študirate na fakulteti, ki se primarno ukvarja z raziskavami v zdravstvu, kar vam daje zagotovilo, da bo vaše raziskovalno delo usmerjano in vodeno na visoki in mednarodno primerljivi ravni.
Ob tej priložnosti vas obveščamo tudi o širitvi študijskih programov za naslednje študijsko leto 2018/2019, ko bomo začeli z izvajanjem študija Fizioterapija (VS). Več o tem že akreditiranem programu lahko najdete na naši spletni strani.
 
Želimo vam veliko uspehov in veliko 10-k.

FOTO GALERIJA

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja