08/10/2017

Lista kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za nadomestno izvolitev za člane senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 27. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, 40. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne12. 1. 2017. 2014 in 4. člena Sklepa o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev člana Senata Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 20. 9. 2017, volilna komisija v sestavi predsednice mag. Saše Mlakar, članice Simone Jeglič in članice Marte Smodiš objavlja

 
 
LISTO KANDIDATOV, 
KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA NADOMESTNO IZVOLITEV 
ZA ČLANE SENATA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
 
 
Predlagana kandidatka za članico Senata FZAB, ki je pravočasno oddala popolno kandidaturo in izpolnjuje pogoje za nadomestno izvolitev za članico Senata FZAB je: 
 
1. izr. prof. dr. Mirna Macur
 
 
mag. Saša Mlakar
Predsednica volilne komisije
 
 
 
Kraj in datum: Jesenice, 7. 10. 2017
 
 
POMEMBNO OBVESTILO:
Nadomestne volitve za izvolitev za člane senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin bodo v torek 14. 11. 2017.