28/11/2017

Zahvala Zdravstvenega doma Ljubljana

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je ob 85-letnici ustanovitve prvega zdravstvenega doma Ljubljana in 50-letnici združitve v enotni zdravstveni dom Ljubljana  prejela zahvalo za doprinos k delovanju in razvoju ZD Ljubljana.Foto: Katja Kodba